Så fungerar valet i Iran
Irans parlament väljs var fjärde år och består av 290 parlamentariker. 285 av dessa är valda, och 5 representerar landets minoriteter: zoroastriker, judar, kaldéer och assyrier och armenier. Iranska medborgare som är över 18 år gamla får rösta, så länge de inte är psykiskt sjuka. 
 
Kandidaterna som väljs måste vara iranska medborgare, ha en masterexamen, stödja en islamisk republik och svära trohet till konstitutionen, vara en praktiserande muslim, ha ett gott rykte, ha bra hälsa samt vara mellan 30 och 75 år gammal. 
 
Parlamentet har ansvar för att stifta lagar, och utser tillsammans med presidenteten regeringen och tillsammans med statschefen väktarrådet, som i sin tur har till uppgift att granska alla politiska kandidater. Lagarna parlamentet stiftar får dock inte strida mot konstitutionen och därmed i förlängningen sharia.
 
Källa: Nyhetsbyrån Press TV

Irans politik förändras. Det visar mandatfördelningen i det nya parlamentet som svärs in senare i maj.

Officiella resultat från parlamentsvalets andra runda visar på stora vinster för de reformister och moderater som är allierade med Irans president, Hassan Rouhani. För första gången sedan 2004 består parlamentet av fler reformister än konservativa. Det är en stor comeback för Irans reformvänliga som länge agerat relativt isolerade.

► LÄS MER: Kvinnor i Iran kämpar mot lagarna – med video där de kör bil utan slöja1
 

Resultaten visar också att 17 kvinnor valts in i det 290 personer starka parlamentet. Det låter kanske lite med svenska mått mätt, men är ett rekord för Iran. Det skriver nyhetsbyrån AP.

Siffran är också speciell eftersom den innebär att Irans parlament för första gången har fler kvinnor än präster. Nästa alla kvinnorna som valts in är reformvänliga. De står bara för 9 procent av det totala antalet parlamentariker, men siffran är nästan dubbelt så hög under Irans förra parlament, som bara bestod av 9 kvinnor.

Det första parlamentet som tillträdde 1979, efter den islamistiska revolutionen, innehöll 164 präster. Den siffran har gradvis minskat sedan 1980. Det senaste parlamentet hade 27 präster och det som kommer att tillträda i maj bara 16. Av de 16 är bara 13 konservativa.

Resultaten av parlamentsvalen innebär att 133 av de 290 personerna i Irans nya parlament kommer vara reformvänliga. Det är inte en majoritet, men gruppen reformvänliga är större än de konservativas 125 parlamentariker. Resten av sätena har gått till Irans minoriteter och andra självständiga kandidater. 

► LÄS MER: Iranier bygger "väggar av godhet" för att hjälpa hemlösa