Gruppen som kan vara aktuella för adhd-läkemedel är ungefär tre procent av befolkningen. Trots detta har förskrivningen av läkemedel för att behandla adhd ökat med nästan 400 procent de senaste åren, skriver artikelförfattarna. 5,2 procent av pojkarna och 2,2 procent av flickorna mellan tio och 17 år tog ut adhd-läkemedel under 2015.

"Fler får läkemedel än vad som kan anses rimligt och utvecklingen verkar inte ha avstannat" skriver Ingemar Engström och Torgny Gustavsson. I Gävleborgs län har nio procent av pojkarna och mer än fyra procent av flickorna förskrivits adhd-medicin, jämfört med Kronobergs län där siffrorna låg på strax över en procent av flickorna och lite mer än tre procent av pojkarna.

En orsak kan vara att skolan har svårt att ge rätt sorts utbildning till barn som inte når skolans mål, något som i sig gör att barn kan utveckla beteenden som påminner om adhd, enligt artikelförfattarna.