Förekomsten av fetma och övervikt bland barn har ökat. Att som förälder ha en korrekt uppfattning om barnens viktstatus anses som en viktig komponent för att komma tillrätta med problemet.

Men det är inte så lätt som man kan tro. Det visar flera studier som nu presenteras på European Obesity Summit, som pågår i Göteborg.

Familjen avgör

I en av dessa har forskare vid Universitair Medisch Centrum Groningen analyserat 2 203 barn som är 5–6 år gamla. 14,5 procent av barnen var överviktiga, medan 3,3 procent klassificerades som feta.

Föräldrarna uppskattade barnens viktstatus korrekt i 70 procent av fallen. Men bland de feta och överviktiga barnen underskattade motsvarande fyra av fem (82 procent) av föräldrarna barnens viktstatus. Detta var särskilt vanligt i familjer där föräldrarna och/eller syskon också var feta eller överviktiga.

"Hur man uppfattar ett barns vikt beror till stor del på graden av övervikt i familjen", säger en av forskarna, Grietje Lijklema, i en kommentar.

Profetia

Men att se sitt barn som överviktigt fast så inte är fallet är inte heller så bra. Risken finns att det blir en självuppfyllande profetia.

Det visar en annan studie där brittiska forskare följt drygt 3 500 australiska barn från det att barnen var 4–5 år till dess att de var 13 år gamla.

Det visar sig att barn som är normalviktiga, men som uppfattas som överviktiga av sina föräldrar går upp mer i vikt, jämfört med barn vars föräldrar uppfattar sina barns vikt korrekt.

Att uppfatta ett barn som överviktigt har alltså ingen skyddande effekt mot framtida viktuppgång, konstaterar forskarna.