Fakta: Om Nätprat

Kampanjen Nätprats syfte är att främja samtal mellan vuxna och barn om livet på nätet och därmed bidra till att motverka mobbning och kränkningar.

Man vill ge vuxna ökad kunskap om nätet och om hur de ungas vardag där ser ut.

Föräldrar ska kunna hjälpa sina barn till en trygg nätvardag.

Källa: Telenor

Fakta: Undersökningen

Undersökningen visar att föräldrar känner till Facebook i hög utsträckning och har okej koll på Instagram och Twitter.

Kollen på Snapchat, Whatsapp och Kik är sämre.

När föräldrarna uppgett om deras 11–14-åringar använder Snapchat, Kik, Instagram, Facebook och Twitter matchar inte siffrorna det verkliga användandet utan hamnar betydligt lägre.

Mer än var fjärde förälder kan inte svara på om deras barn använder Whatsapp, Ask.fm eller Vine.

Källa: Demoskop/Telenor

Drygt åtta av tio föräldrar svarar i en Demoskopundersökning att de har stor eller mycket stor koll på vad barnen gör på nätet. Men när man frågade vidare visade det sig att det inte stämde.

Barnen nyttjar sociala medier i mycket högre utsträckning än vad föräldrarna tror och hänger dessutom på platser som vissa föräldrar inte ens vet existerar. Vilket kanske inte är så konstigt eftersom fyra av tio tillfrågade uppger att de aldrig eller sällan pratar med barnen om deras liv på nätet.

– För mig är det en självklarhet i dag att vi föräldrar måste fråga vad som händer på nätet precis som man gör efter fotbollsmatchen eller skolan, säger Kristina Axén Olin, styrelseordförande för nätverket Surfa lugnt.

Vissa vuxna undviker att prata om nätet för att de känner oro över allt som händer där. Eller pratar bara om nätet för att sätta upp benhårda regler. Enligt Axén Olin är båda strategierna dåliga för den som vill bidra till en bra och trygg nätvardag för barnet.

Tillsammans startar nu Surfa lugnt och Telenor kampanjen Nätprat med konkreta tips till föräldrar om hur de ska prata nätvanor.