Analyser av skrubbskädda i Hanöbukten visar förändringar som rör fortplantning, leverfunktion och immunförsvar – något som kan tyda på påverkan av miljöfarliga ämnen, visar en delrapport från Havs- och vattenmyndigheten. I juni 2014 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att övervaka miljön i Hanöbukten under tre år.

Men forskarna kan inte se några tydliga tecken på syrebrist i Hanöbukten under den undersökta perioden, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Slutrapporten ska redovisas senast i februari 2018.