”Väghinder”

• Arbetsplanen som i detalj beskriver vilken mark som tas i anspråk, ska ställas ut i vecka 22 kan överklagas.

• Miljödomar krävs för att bygga under grundvatten eller i ytvatten. Kan också överklagas.

• Detaljplaner för Huddinge och Stockholm ska färdigställas, kan överklagas.

• Delar av upphandlingen har överklagats. Länsrättena avslog, men målet har överklagats igen och ligger nu i kammarrätten.

21 kilometer

• Förbifart Stockholm är en 21 kilometer lång väg, varav 18 kilometer tunnel, som planeras mellan Kungens kurva i söder och Häggvik, norr om Stockholm. Restiden uppskattas till 15 minuter. Kostnaden beräknas till cirka 28 miljarder kronor.

Källa: Trafikverket
 

Högsta förvaltningsdomstolen hittar inga fel i regeringens behandling av ärendet – och avslår överklagandena från miljöorganisationer, ­lokala intre­ssegrupper och privat­personer.
– Det här är det enskilt viktigaste beslutet för hela projektet, säger Riggert Andersson, huvudansvarig för Förbifart Stockholm på Trafikverket.

Stockholms finansborgarråd Sten Nordin kallar beskedet ”mycket glädjande”, liksom Stockholms handelskammare, som ser förbifarten som en nödvändig ”pulsåder” för regionen.

Projektledningens ambition är att börja med förberedande arbeten sent 2012, och att vägen ska stå klar omkring 2020–2022.

Men vägmotståndarna har inte gett upp – och möjligheterna till nya överklaganden är rikliga. Natur­- ­­skyddsföreningen i Stockholms län ifrågasätter om utlovade utsläppsminskningar från trafiken kan genomföras samtidigt som en ny, jättelik trafikled byggs.
– Vi kommer att fortsätta att kämpa i den här frågan, säger ordföranden Mårten Wallberg.