– Vi fyller fortfarande en viktig funktion för många små och medelstora företag.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV, om att ansökningarna om patent inom Sverige minskar.

Fakta: Patent i Europa

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem. Syftet är att få ensamrätt att utnyttja uppfinningen kommersiellt.

Ansökningar om patent till en europeisk marknad görs till det europeiska patentverket, EPO. Verket gör en granskning och prövning av ansökan innan patentet beviljas.

Patent gäller i drygt trettio europeiska länder, men varje land tar ut en avgift för att patentet ska gälla just där.

Källa: PRV

Antalet patentansökningar har stadigt ökat de senaste åren och är i dag betydligt fler än ansökningarna om patent endast inom Sverige, visar siffror från Patent- och registreringsverket, PRV.

Även varumärken blir allt mer intressanta att registrera på kontinenten. Ett tydligt tecken i globaliseringens spår, enligt Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

– Fler och fler företag är intresserade av en större marknad, säger hon.

Totalt ansöker svenska företag om skydd för nästan 4 000 nya uppfinningar och tekniska lösningar till det europeiska patentverket varje år, att jämföra med cirka 2 500 inom Sverige.

För svensk del är patent relaterat till telekombranschen och digital teknik vanligast. Även transport och frakt är ett starkt område.

– Det är traditionellt starka svenska sektorer, säger Susanne Ås Sivborg.

Den nya situationen ställer krav på PRV som myndighet, som endast behandlar patentansökningar inom Sverige och de minskar stadigt.

– Vi fyller fortfarande en viktig funktion för många små och medelstora företag. Vi har också nyligen fått ett regeringsuppdrag att sprida kunskapen om immaterialrätt ytterligare, eftersom den fortfarande är ganska låg bland många, säger Susanne Ås Sivborg.