Fakta: Terrorhotbedömning i samråd

Nationellt Centrum för terrorhotbedömning (NTC) är den arbetsgrupp i vilken representanter för Säkerhetspolisen (Säpo), Försvarets radioanstalt (FRA) och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) samråder om säkerhetsläget.

Man gör strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt.

– Enkelt uttryckt: Sverige är inte Frankrike.

Mats Sandberg, chef för Nationellt Centrum för terrorhotbedömning (NTC), förklarar att terroristerna har andra mål i topp på sin priolista.

Fakta: Hotet mot Sverige

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) gör följande bedömning av terrorhotet:

Under 2016 kommer det främsta terrorhotet mot Sverige sannolikt från våldsbejakande islamister.

Sverige bedöms vara ett legitimt, men inte prioriterat mål, för terrorattentat.

Det kommer att finnas ett fåtal aktörer som har trolig avsikt och förmåga att genomföra attentat i Sverige.

Islamska staten (IS) ses som den ledande aktören och inspiratören och har sannolikt bidragit till att antalet personer som anammar en våldsbejakande islamistisk ideologi vuxit även i Sverige.

IS inspirerar även individer som inte har möjlighet att resa till konfliktområden för att ansluta sig till gruppen.

Även terrorgruppen al-Qaidas publikationer och budskap inspirerar och attraherar våldsbejakande islamistiska grupper och individer.

Majoriteten av de utförda och planerade attentaten i väst har genomförts med förhållandevis enkla medel, främst med stick- eller skjutvapen. Attentaten i Paris i november förra året avvek i det hänseendet. Där tror man också att mer planering och koordinering låg bakom.

Fakta: Terrorhotnivå för beredskap

Terrorhotnivån är ett verktyg för att höja myndigheternas beredskapsförmåga.

Det är på förhand definierat vilka åtgärder myndigheter som exempelvis Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket vidtar vid en höjning.

Från början var det inte tänkt att hotnivån skulle göras offentlig. Det ändrades i oktober 2014 när den höjdes för första gången – från en tvåa till en trea, "förhöjd nivå".

Terrorhotnivåerna bestäms utifrån en rad faktorer, bland annat situationen i omvärlden.

– Enkelt uttryckt: Sverige är inte Frankrike, säger Mats Sandberg, chef för Nationellt Centrum för terrorhotbedömning (NTC).

Att terrorister prioriterar andra länder högre är en av anledningarna till att terrorhotnivån nu sänks från en fyra till en trea på den femgradiga skalan.

Europeisk kontext

Terrorhotnivån höjdes den 18 november förra året. Samma dag fattade åklagare beslut om att anhålla en misstänkt terrorist i sin frånvaro. Han greps, hördes, släpptes och friades från misstankarna inom loppet av några dagar.

Men terrorhotnivån låg alltså kvar på en fyra tills nu. Det har bland annat berott på osäkerhet kring terrorhändelserna i Frankrike och Belgien och på uppgifter om att IS (Islamiska staten) eventuellt skulle flytta kampen till Europa.

Då som nu fanns dessutom obekräftade uppgifter om att terrorister skulle ta sig till Europa med flyktingströmmarna.

– Vi har inte sett att det har kommit några kända terrorister till Sverige, kommenterar Anders Thornberg uppgifterna.

"Måste höja"

Magnus Ranstorp, som leder terrorforskningen vid Försvarshögskolan, anser att det egentligen inte är så mycket i sak som förändrats sedan november 2015.

– Direkt efter attacken i Paris var det ett svårbedömt läge och många länder gick upp på tå. Det var ett akut operativt läge och precis efter attacken hade det varit oansvarigt att inte höja terrorhotnivån, säger Ranstorp till TT.

Höjningen var en signal till andra myndigheter att gå upp i beredskap. När man nu har bättre koll på läget tycker Ranstorp att det är logiskt med en sänkning. För Säpos del rullar arbetet på som tidigare, men signalen till andra myndigheter blir att de kanske kan trappa ner lite.

Allvarligt läge

I NCT:s bedömning av terrorhotet pekar man främst ut de "de jihadistiska miljöerna", som Magnus Ranstorp uttrycker det.

– Men det hade varit bra om man också nämnt någonting om de högerextrema krafterna. De här grupperna har förgreningar genom Europa och man måste också vara påpasslig på den polarisering som nu sker, säger Ranstorp.

Mats Sandberg får frågan om allmänheten ska vara vaksam med anledning av att terrorhotnivån – trots sänkningen – är fortsatt förhöjd.

– Vaksamhet är alltid bra, men man ska inte begränsa sig. Lev det vanliga livet. Gå på fotboll, gå på bio, gå och handla, undvik inga särskilda platser, säger han.