Sverige ska ha ett helt förnybart elsystem om 20 år. Regeringen är beredd att arbeta med utgångspunkt från Alliansregeringens energiöverenskommelse från 2009 för att nå en långsiktig och blocköverskridande energiuppgörelse, skriver energiminister Ibrahim Baylan (S) och MP:s energipolitiska talesperson Lise Nordin på Dagens Nyheters debattsida.

Fyra kärnkraftsreaktorer är på väg att fasas ut och planen är att hitta en ordnad övergång till förnybar energi och energieffektivisering då det behövs ett konkurrenskraftigt elsystem även efter att kärnkraften är borta.

Det måste till ett samarbete över blockgränserna för att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem om 20 år och långsiktiga villkor är nödvändiga för industrin och energiföretagen som gör långsiktiga investeringar.