Migrationsverket går miste om hundratals boendeplatser för asylsökande på grund av att försäkringsbolagen inte vill försäkra asylboendena, uppger myndigheten. Försäkringstrasslet började efter bränderna i lokaler som skulle användas som boenden, och flera stora välkända försäkringsbolag nobbar nu försäkring för lokaler som ska användas som asylboenden.

"Migrationsverket behöver varenda plats som går att uppbringa", skriver Willis Åberg, avdelningschef på Migrationsverket, på verkets hemsida.