Så gick studien till

Forskarna lät olika grupper av råttor få olika sorters kost. Några fick kost med malt, andra utan. Forskarna testade bland annat hur maltintag påverkade råttor som samtidigt fick en kost med mycket fett. Resultatet visade att bland annat att råttorna som hade ätit malt fick en bättre sammansättning i tarmfloran.

Malt är i dag framför allt en restprodukt vid öltillverkning.

– Det visar sig att den här restprodukten är bättre än vad vi trodde, säger Frida Fåk, som utförde studien tillsammans med Yadong Zhong och Margareta Nyman vid Centrum för preventiv livsmedelsforskning.

► LÄS MER: Laktosintolerans – folksjukdom eller mejeriernas kassako?

Maltextrakt är också en av ingredienserna i jul- och påskmust och i vissa bröd, enligt Wikipedia.

Att korn är bra för magen visste vi redan. Men att korn som mältas – det vills äga blir till malt – verkar vara ännu bättre är en nyhet.

– Det är förvånande. Det visar att samma livsmedel kan ge väldigt olika tarmflora-sammansättning beroende på hur det har processats, säger Frida Fåk.

Studien visade dessutom att malt kan förbättra hälsan för personer som har ett högt fettintag.

► LÄS MER: Nej, du kan inte detoxa din kropp

Så vad är då forskarnas slutsats? Att vi borde dricka mer öl och whisky?

Nja.

– Malt skulle definitivt kunna användas i fler livsmedel, som exempelvis bröd och gröt, säger Frida Fåk.

Fotnot: Malt bildas när kornet tillåts gro för att sedan värmebehandlas.