Fakta: Ovanligt med offentliga ofredanden

Bland anmälningarna om sexuellt ofredande mot personer under 18 år som gjordes 2015 var följande identifierade miljöer vanligast för brottet:

Sociala medier/telefon: 632 anmälningar.

Privat/avskild plats: 490 anmälningar.

Gata/väg/park: 319 anmälningar.

Skola/fritids/idrottsanläggning: 256 anmälningar

Buss/tåg/tunnelbana/hållplats: 231 anmälningar.

Badanläggning: 123 anmälningar.

Butik/varuhus: 74 anmälningar.

Kafé/restaurang/nöje: 44 anmälningar.

Evenemang: 40 anmälningar

Totalt under året gjordes 3 308 anmälningar om sexuella ofredanden mot personer under 18 år. Undersökningar om faktisk utsatthet för visar att mörkertalet är stort.

Källa: Polisen, Brå

Fakta: Hårdnat sexuellt klimat

Professor Carl Göran Svedin avlade sin doktorsexamen i barn- och vuxenpsykiatri 1984.

1992 blev han licenserad psykoterapeut.

Efter många års praktiskt arbete och forskning är Svedins förklaring till mängden sexuella ofredanden i ungas vardag (såväl fysiska som verbala), det sexualiserade samhället.

Inte minst på nätet anser Svedin att ungdomar kommer i kontakt med ett hårdnat sexualiserat klimat som sedan avspeglar sig i vardagsbeteenden i exempelvis skolan.

Han tycker att vuxenvärlden svikit ungdomarna. Av rädsla för att framstå som sexualkonservativa har man inte satt stopp för oönskade och till och med olagliga beteenden.

Kampanjer kan vara bra i ett kortsiktigt perspektiv men för att ta tag i problemen på riktigt anser Svedin att sexualundervisningen i skolan borde förändras och att fokus bör ligga på "relationskunskap, på att visa respekt och ömsesidighet".

Källa: Intervju med Car Göran Svedin

Fakta: Polisens åtgärdsplan

Sexuella ofredanden är ett av flera problem i samband med festivaler.

De stora folksamlingarna gör att övergrepp ibland kan ske utan att andra ser. Gärningsmannen är ofta okänd för den utsatta.

I polisens åtgärdsplan (som presenterades i maj) står bland annat att polisen ska identifiera extra utsatta platser och att dessa sedan ska bemannas med ordningsvakter, festivalvärdar och frivilligorganisationer.

Polisen ska "ta befälet över ordningsvakter och använda dem mer aktivt".

Särskilda resurscenter ska finnas på plats för att bättre kunna styra över resurserna under arrangemangen.

Arrangörer kan ansöka om kameraövervakning och uppmanas att "bygga bort trånga och mörka platser".

Polisens information till både ungdomar, arrangörer och vakter ses som en viktig del för att sätta fokus på problemet. Såväl vuxna som unga måste få bättre koll på vad som är olagligt.

Källa: Nationella operativa avdelning (Noa) vid Polismyndigheten

– Det mediala intresset fokuserar sällan på det vanliga, det som ungdomar utsätts för till vardags. Det blir istället den här typen av specifika händelser som man kan se som ett fenomen, säger professor Carl Göran Svedin som i många år jobbat med barnförövare och utsatta, samt forskat om sexuella övergrepp mot barn och unga.

Debatten om sexuella ofredanden drog igång i början av året då det blev allmänt känt att personer som beskrevs som ensamkommande flyktingar omringat och ofredat flickor på ungdomsfestivalen We are Stockholm.

Som en följd av den massiva uppmärksamheten kring övergreppen – som polisen känt till långt tidigare – beslutade myndigheten att göra en kartläggning av anmälda sexuella ofredanden av personer under 18 år.

Den visar att 40 anmälningar om sexuella ofredanden, av totalt drygt 3 300 anmälningar förra året, skett under evenemang i form av ungdomsfestivaler, gatufester och liknande.

Fokusera på vardagen

Anmälningarna om sexuella ofredanden kopplade till skolmiljö var sex gånger fler än festivalanmälningarna. Övergrepp som skett på en gata, väg, eller park samt på privat/avskild plats var åtta respektive tolv gånger vanligare.

Carl Göran Svedin tycker att vi gör det alldeles för enkelt för oss genom att bara fokusera på de övergrepp som sticker ut.

– Det är vardagsbeteendet vi ska fokusera på, inte festivalbeteendet. Flyktingbarnen är ett problem i sig men där kan inte fokus i debatten vara.

Polisens kartläggning visar att flyktingungdomar var överrepresenterade dels vid de 40 festivalövergreppen men också vid de 123 anmälningarna som gjorts om sexuella ofredanden på badhus. När det gällde övriga anmälningskategorier ser man inga sådana mönster.

Inte heller de studier kring sexuell utsatthet bland 18-åringar som Carl Göran Svedin och hans kolleger genomfört (2004, 2009, 2014) har visat någon överrepresentation av utländska ungdomar.

Kampanj i hetluften

Polisen använder nu festivalsommaren för att uppmärksamma och informera om vad ett sexuellt ofredande är, att det är olagligt och bör polisanmälas.

De armband som ingår i kampanjen – med texten "POLIS AVSPÄRRAT #Tafsa inte" – har fått betydligt mer uppmärksamhet är de tidigare presenterade åtgärderna för bland annat höjd säkerhet och bättre förutsättningar att upptäcka brott under festivaler.

Kampanjen har hånats på sociala medier och i debattartiklar – och hyllats.

Carl Göran Svedin säger att det kommer att bli svårt att mäta effekten av kampanjen men är positiv till försöket att nå ungdomar med viktig information. Varken alla tjejer eller alla killar har koll på var gränsen mellan lagligt och olagligt går.