"Jag ska börja träna nästa år" eller "2016 ska jag äta mer hälsosamt". Ungefär så brukar många nyårslöften vara formulerade. Men det är inte den bästa metoden om man verkligen vill hålla det man lovar. En ja- eller nej-fråga kan vara vägen till framgång, enligt forskare som har gått igenom drygt hundra studier som handlar om vilken effekt frågor har på vårt beteende.

Som exempel skulle frågan "Kommer du att sopsortera?" orsaka en psykologisk reaktion som påverkar hur personer beter sig när de får en chans att sopsortera. De påminns om att det är bra för miljön att sopsortera och känner sig obekväma om de inte gör det, enligt forskarna som publicerar sin studie i Journal of Consumer Psychology.

Bäst fungerar metoden enligt forskarna på beteenden som är kopplade till personliga eller sociala ideal, som exempelvis att träna mer eller att volontärjobba. När det handlar om löften kring sådant man redan gjort mycket är metoden inte lika lyckad. Alltså: Kommer du att träna mer i år?