Fakta: Avelsprojektet

Avelsprojektet för gråsäl i Forsmark startade 1980 som ett gemensamt projekt mellan Naturhistoriska riksmuseet, Världsnaturfonden, Naturvårdsverket och Forsmarks kraftgrupp. Sälarna matades med sill från Atlanten där halten av miljögifter var lägre.

2006 hade stammen återhämtat sig så mycket att projektet lades ned. I dag finns det över 30 000 gråsälar i Östersjön.

Källa: Naturhistoriska riksmuseet.

För första gången har en av de gråsälar som växte upp i avelshägnet i Forsmark setts med en kut. Anna Roos var under flera år ansvarig för det nu nedlagda projektet. Hon tog sig i fredags till Öland för att återse sälmamman Silvia.

– Det var magiskt alltså, det var så fantastiskt. Det är ingenting jag någonsin räknat med, säger Roos som är miljögiftsforskare på Naturhistoriska riksmuseet.

1980 var antalet gråsälar i Östersjön nere på bottennivåer och ett avelsprojekt startades för att vända utvecklingen. Det fanns då färre än 4 000 djur kvar. Majoriteten av honorna hade blivit sterila av miljögifter, framför allt PCB som är förbjudet men fortfarande finns kvar i naturen.

31 kutar släpptes ut från hägnet, skyddsområden inrättades och jakten stoppades. För åtta år sedan lades projektet ned. I dag finns det över 30 000 gråsälar i Östersjön, en livskraftig stam.

– Det vände vid 1990. Jag tror det var 1996 jag såg det första fostret, jag hade aldrig sett det förut. Jag trodde att det var en jättetumör.