Fakta: Kondensstrimmor

De vita strimmor som ibland uppstår efter ett flygplan bildas när avgaserna kyls ned av den kalla luften och bildar ispartiklar

Kondensstrimmor bildas främst när flygplan flyger på hög höjd, och är beroende av de lokala atmosfäriska förhållandena.

När det är torr luft dunstar ispartiklarna och försvinner snabbt. Kondensstrimmorna kan däremot finnas kvar flera timmar i fuktig luft.

Då flygplan flyger på lägre höjd kan en annan typ av kondens bildas, vid flygplanets vingspetsar.

Att det är mer kondensstrimmor nu än förr i tiden beror på att antal flygningar har ökat över tiden.

Källa: Transportstyrelsen

Bakgrunden till studien är en internationell undersökning 2011 som visade att 17 procent av de tillfrågade helt eller delvis trodde att ett hemligt storskaligt atmosfäriskt besprutningsprogram pågår. Och på internet frodas konspirationsteorierna om syftet med det påstådda kemikalieutsläppet från flygplan, så kallade chemtrails: som att hjärntvätta medborgarna eller att kontrollera vädret, skriver Washington Post.

Sammanlagt 77 forskare – med inriktning på atmosfärisk kemi och geokemi och med expertkunskap om atmosfärisk utsättning av damm och föroreningar – fick i studien utvärdera om det finns belägg för konspirationsteorin. 76 av forskarna uppgav att de inte fann några belägg för detta alls. I de fåtal fall där belägg för kemikalier kunde hittas, fanns även andra faktorer som kunde förklara förekomsten.

"Vårt mål är inte att omvända dem som är övertygade om att det finns ett hemligt, storskaligt besprutningsprogram – vilka ofta avfärdar motbevisning som ytterligare ett belägg för sina teorier – utan snarare att skapa en objektiv vetenskaplig källa som kan bidra med information i det offentliga samtalet", skriver rapportförfattarna.