Fakta: Väljarprofil

Studien bygger på 1 331 enkätsvar. Totalt 4 000 enkäter skickades till ett representativt urval svenskar under våren 2015.

Studien visar att Sverigedemokraternas (SD) sympatisörer har lägre tillit till andra människor och en mer negativ människosyn.

SD:s väljare tror oftare att människor innerst inne är egoister och att det finns fler onda än goda människor.

Miljöpartiets väljare har den mest positiva människosynen.

Runt 30 procent av svenskarna har SD-väljarnas tankesätt.

Källa: Södertörns högskola

Maria Sandgrens forskargrupp vid Södertörns högskola ville gå djupare och undersöka vad som ligger bakom partisympatier.

– Ett huvudresultat är att människosyn och tillit är en vattendelare mellan Sverigedemokraterna och andra väljarna, säger Maria Sandgren.

I studien delades personer in i tre block: ett röd-grönt med dem som röstar på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Fi och Miljöpartiet; ett blå-grönt med dem som röstar på Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och KD samt ett gult block med dem som röstar på Sverigedemokraterna och små partier.

– De röd-gröna och blå-gröna blocken har en mer positiv syn på människan: att människor är värda att få hjälp när de behöver det och värda att älskas och respekteras mer villkorslöst. I det gula blocket, där man finner SD-väljare och andra små partier, är synen mer negativ, säger Sandgren.

►LÄS MER: Jimmie Åkessons hyllning till danska smyckeslagen: "Ett föredöme"

Studien visade även att SD-sympatisörer litar mindre på andra människor än vad andra väljare gör och att de oftare tror att det finns fler onda människor än goda.

– Det finns en koppling mellan att ha en viss misstro och en negativ syn på sina medmänniskor. Det går hand i hand, säger Sandgren.

Runt 30 procent av svenskarna har SD-väljarnas tankesätt, visar studien.

– Den sociala bakgrunden spelar också en viss roll för hur folk röstar, men till skillnad mot vad många tror är den inte avgörande, säger Henry Montgomery, professor emeritus i psykologi.

►LÄS MER: Så många fler män än kvinnor röstar på SD