Fakta: Konton kan hjälpa tiotusentals asylsökande

Omkring 20–30 procent av de asylsökande får undantag från krav på arbetstillstånd, vilket gör det möjligt att de kan ta ett jobb. I fjol uppgick antalet asylsökande som fick undantag till 27 000 asylsökande m och i år väntas det bli betydligt fler.

Några begränsningar för bankernas prissättning ingår inte i det förslag som Finansinspektionen nu tagit fram, men kontonen till asylsökande omfattas som alla banktjänster av förbud mot oskäliga priser.

Migrationsverkets avtal med Ica-banken om kontantkort för asylsökandens hantering av dagersättning berörs inte av förslaget.

Källa: Finansdepartementet

FI-förslaget ska dras med bankerna och Migrationsverket på ett möte i eftermiddag, efter vilket Bolund räknar med att alla återstående frågor är lösta.

– Tanken är att vi ska lösa ut de sista frågetecknen och komma med ett färdigt förslag, som kan göra att de som är asylsökande och får ett jobb också kan få ett bankkonto, säger Bolund till TT.

– Jag är väldigt glad över att vi nu kan ta bort ett hinder mot att människor kommer in på arbetsmarknaden som gjort att de inte kunnat få en snabb väg in i det svenska samhället, tillägger han.

Frågan om konton till asylsökande som fått jobb har diskuterats med banker och berörda myndigheter sedan i januari i år. Den svåraste frågan har varit att ta fram en modell som säkrar identifieringen av kontoinnehavare som saknar giltig ID-handling, vilket är ett krav i regelverket mot penningtvätt och terrorfinansiering.

Lösningen bygger på ett förslag från Europeiska bankmyndigheten (EBA) enligt vilket bankerna kan utgå från de så kallade LMA-kort som Migrationsverket delar ut till asylsökande kompletterat med en särskild bekräftelse som kan inhämtas från Migrationsverket.

Regelverket väntas träda i kraft omgående. Men Bolund räknar med att det kommer att vara en viss startsträcka för bankerna att ta fram egna rutiner för att få igång verksamheten.