Regeringen lägger fram sin proposition om att förlänga den svenska insatsen i Irak och fördubbla styrkan först i nästa vecka.

Ett beslut om propositionen var planerat att tas på onsdag. Av formella skäl kan det dock inte ske förrän i nästa vecka, uppger utrikesdepartementet.