Ur strålsäkerhetssynpunkt är Forsmark utanför Östhammar den lämpligaste platsen för slutförvar av använt kärnbränsle, visar preliminära resultat från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Även Laxemar utanför Oskarshamn har undersökts, men det som talar för Forsmark är begränsad sprickbildning i berggrunden och små grundvattenflöden, enligt SSM.

Om slutförvaret av det svenska kärnavfallet hamnar i Forsmark ska avgöras av mark- och miljödomstolen och regeringen.