”Studerande Brag såsom Lucia 1875. Lund.”. Så lyder bildtexten till en bild som fanns av indendenten Anders Jansson på Kulturen i Lund och som kan visa stadens första lucia. Det skriver Sydsvenskan. 

Bilden är speciell eftersom personen som är utklädd till en Lucia är just en man, och inte en kvinna så som lucia traditionellt kommit att vara i nutida luciafiranden. Anders Jansson fann också en annan bild, som förmodligen är tagen ett par år senare, som också föreställer en man som är lucia.

► LÄS MER: Lucia bredvid Staffan i barnens könsneutrala lussetåg

Luciafirande var ganska nytt i Sverige när bilden togs, och det var först studenter i Uppsala och Lund som startade den nu populära traditionen. Just därför menar Anders Jansson att mannen på bilden förmodligen kan vara Lunds första lucia.

Att det var en man som först var lucia är i sammanhanget inte något konstigt – det fanns nämligen inga kvinnor vid Lunds universitet under 1870-talet.

Bilderna visar enligt Anders Jansson hur lucia varit en tradition i ständig förändring.

– Det är få högtider som väcker så mycket känslor som lucia. Men den har inte alltid sett likadan ut och nu kan vi se att den i början var vad vi idag kanske skulle anse som modern och normbrytande, säger han till Sydsvenskan.

► LÄS MER: Ilska över förskolans Lucia-brev: "Jättestorm, men det är feltolkat"