Skåne och Blekinge blir ny sydlig region och de fyra nordligaste landstingen bildar en. Det är några av förslagen som kan komma att ingå i Indelningskommitténs förslag om en ny regionsindelning för Sverige, skriver Sydsvenskan.

Utredningen, som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning med färre län och landsting än i dag, ska slutredovisas till regeringen den 31 augusti 2017. Förslagen ska bygga på att varje region får tillräcklig folkmängd och skattekraft.

– Skåne, Västra Götaland och Stockholm har i dag alla de förmågor en region bör ha. Men vi utesluter inte att också de regionerna blir större, säger Johan Krabb, huvudsekreterare i kommittén, till tidningen.