Bland internationell flygplanspersonal är "air rage" ett välkänt fenomen. På svenska finns inget motsvarande begrepp, men kan närmast översättas med flygraseri. Det vill säga när sinnet rinner över hos en eller flera passagerare.

Antalet incidenter ökar. I ett försök att förstå varför, har kanadensiska forskare studerat en databas med rapporter om tusentals konflikter från miljoner in- och utrikesflygningar.

Den främsta orsaken, visar det sig, är vare sig förseningar eller trånga utrymmen – utan klasskillnader.

En förstaklassavdelning ombord fyrdubblar nämligen risken för flygraseri. Om stackarna i ekonomiklass dessutom först måste passera den luxuösa förstaklassavdelningen innan de packas samman i den billigare avdelningen ökar risken ytterligare. Inte bara i ekonomiklass, utan även bland förstaklasspassagerarna.

Studien, som presenteras i Proceedings of the National Academy of Sciences, ger ingen förklaring till sambandet, men forskarna säger att resultatet går hand i hand med annan forskning som visar att upplevda sociala orättvisor är en bra grogrund för konflikter.

På så sätt, menar forskarna, skiljer sig livet ombord inte från samhället i övrigt.