Fakta: Förstärkt övervakning

Sedan mitten av december har Kustbevakningen, efter en begäran från polisen, ökat sin närvaro till sjöss i södra Sverige. Patrulleringen runt Skånes kust, särskilt i Öresundsregionen, har förstärkts med fartyg och flyg som ska ha en ökad uppmärksamhet mot mindre båtar.

Ett större fartyg ligger ute dygnet runt. I normalfallet är sju besättningsmän ute i en hel vecka och fartyget går normalt sett aldrig in i hamn under tiden. Mindre patrullbåtar bistår under dagtid.

Om en misstänkt människosmuggling sker följs båten in till svensk hamn. Där genomförs en kontroll i samarbete med väntande polis.

I mitten av januari greps två män som kommit till Domsten, norr om Helsingborg, i en liten gummibåt. En av männen, med norsk id-handling, misstänktes för människosmuggling. Den andre mannen saknade id-handlingar. Det är det enda kända fallet hittills av människosmuggling i Öresund.

Kustbevakningens fartyg KBV034 lämnar Helsingborgs hamn och beger sig ut för sin veckolånga patrullering av Öresund. Ovanför sveper ett av myndighetens flygplan förbi. Gränsövervakningen till sjöss har varit förstärkt sedan i december i kölvattnet av den ökade flyktingströmmen till Sverige.

– Vi har ökat antalet timmar till sjöss som vi gör gränskontroller. Numera patrullerar vi ju dygnet runt och har så mycket täckning vi kan, säger befälhavare Mats Persson, vars skepp patrullerar från Kullens fyr i norr till Falsterbo i söder.

Ett misstänkt fall

Ett danskt nätverk – Medmenneskesmuglere – sade sig i januari vara redo att smuggla papperslösa flyktingar till Sverige, men än så länge har endast ett misstänkt fall av människosmuggling via båt i Öresund upptäckts.

– Normalbilden ligger kvar som tidigare. Så än så länge har vi inte märkt några större förändringar, säger Mats Persson.

En förändring lär dock ske när alla fritidsbåtar sjösätts till våren.

– Vår situation blir betydligt svårare att urskilja vilka båtar som avviker från mönstret, men vi kommer att fortsätta med att inrikta kontrollen på avvikande mönster och beteenden för fritidsbåtar som rör sig i sundet, säger Mats Persson.

"Sjön är inte säker"

Någon extra förstärkning till våren och sommaren är inte inplanerad i nuläget.

– Vi följer händelseutvecklingen och är beredd på att utöka övervakningen om det behövs, säger Mattias Lindholm, kommunikatör på Kustbevakningen.

Förutom att smuggling är olagligt varnar Kustbevakningen för riskerna ur ett sjösäkerhetsperspektiv.

– Sjön är inte säker om man inte vet vad man gör, säger Mattias Lindholm.