Fakta: Försvarets marknadsbudget

2011: 100 miljoner

2012: 90 miljoner

2013: 71 miljoner

2014: 58 miljoner

2015: 60 miljoner

2016: 58 miljoner

Källa: Resumé

Försvarsmakten har tillsammans med sin reklambyrå vunnit fina priser. Men det har kostat.

Under det första året efter att värnplikten avskaffades låg försvarets reklambudget på hela 100 miljoner kronor, skriver branschtidningen Resumé, som har tagit del av myndighetens marknadsbudget under de gångna sex åren.

Därefter har budgeten för reklam skruvats ner något, men har de senaste åren ändå legat kring 60 miljoner kronor.

Trots omfattande kampanjer för att rekrytera personal saknas ett stort antal soldater. Försvarsmaktens marknadschef Robert Forss tycker ändå att reklamen har varit effektiv.

– Kommunikationen har fungerat väldigt bra när det kommer till att rekrytera unga människor som vill jobba inom Försvarsmakten på heltid. Vår fortsatta utmaning ligger i att förklara vårt erbjudande med deltidstjänst, säger han till Resumé.

I förra veckan lade regeringens utredare Annika Nordgren Christensen fram ett förslag om att återinföra ett slags värnplikt. Försvarsmakten vill ännu inte dra några slutsatser kring vad det skulle innebära för kommunikationen.