Nu tar Migrationsverket hjälp av Försvarsmakten för att hantera flyktingkrisen.

Stödet ska inte innefatta myndighetsutövning, utan handlar om logistik och beredskap. Försvaret ska bland annat hjälpa till att ta fram en behovsanalys, hantera information, sammanställa uppdrag och göra lägesrapporter.

Hjälpen är välkommen, skriver Migrationsverket på sin hemsida.

Migrationsverket har bett flera andra myndigheter om hjälp. Bland annat stöttar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) verket, och Kriminalvården hjälper till i södra och västra Sverige.