– Många ögon ser mer än ett par.

Jan Bohamn, press- och informationschef i Militärregion Syd, om en nystartad tipslinje för allmänheten.

Fakta: På land och till sjöss

Observationer gjorda på land kan rapporteras i form av sms eller mms till nummer: 070-903 29 48 51 – eller mejl till: mrs-sakerhetstjanst@mil.se.

Observationer till sjöss kan lämnas muntligen på telefon 08-788 75 00 (begär vakthavande befäl marinen).

Försvaret vill gärna ha in foton samt en redogörelse för vad som hänt samt plats, datum och klockslag. Det bör också framgå om det är en egen observation eller om det är något man fått berättat för sig.

Källa: Militärregion Syd

– Många ögon ser mer än ett par, säger Jan Bohman, press- och informationschef i Militärregion Syd.

Bakgrunden är att både säkerhetspolisen och försvaret tror att det ständigt pågår underrättelseinhämtning i Sverige, både av kriminella organisationer och av främmande makt.

– Men det är ingen hotbild eller extraordinär händelse som är orsaken till detta, säger Bohman.

Exakt vad tipsen skulle kunna handla om har han svårt att precisera. Det kan vara någon som rör sig kring eller fotograferar ett skyddsobjekt, eller kanske en bil som står märkligt parkerad.

– Det vi söker är det som avviker från normalbilden.

Och det handlar inte bara om militära anläggningar, det kan även vara till exempel radiomaster, myndighetsbyggnader eller områden som är viktiga för vattenförsörjningen.

Än så länge är det bara ett pilotprojekt i Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. Efter en utvärdering kan det sedan komma att utvidgas till resten av landet.