Fakta: De leder Karolinska institutet

Karolinska institutets "högsta beslutande organ" är dess styrelse, det så kallade konsistoriet. Konsistoriet består av totalt 20 ledamöter var av regeringen utser åtta ledamöter.

Bland dessa ledamöter finns bland andra konsistoriets ordförande, som i dag är den före detta partiledaren Lars Leijonborg (för dåvarande Folkpartiet). Där finns också finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl, förre LO-ekonomen Dan Andersson samt Läkmedelsindustriföreningens vd Anders Blanck.

Övriga ledamöter är, förutom rektorn, lärar- och studentrepresentanter.

Fakta: Macchiarini-skandalen

Skandalens epicentrum är de operationer på Karolinska universitetssjukhuset under vilka kirurgen Paolo Macchiarini lät sätta in syntetiska luftstrupar på tre patienter. Två dog, medan den tredje vårdas under svåra omständigheter i USA.

Strax efter operationerna uppstod misstankar om forskningsfusk. Så småningom tillsattes en extern utredare, Bengt Gerdin, som kunde konstatera att fusk förekommit. Men denna slutsats bestämde sig ledningen för Karolinska institutet (KI), i egenskap av Anders Hamsten, Jan Carlstedt-Duke samt Hans-Gustaf Ljunggren, att strunta i. I Stället friades Paolo Macchiarini från misstankarna.

Alla tre beslutsfattare har nu lämnat sina poster, till följd av skandalen.

Styrelsen för Karolinska institutet (KI) är i stort behov av "förnyelse". Det anser regeringen som på torsdagen beslutade att ge en nomineringsgrupp i uppdrag att byta ut ett antal ledamöter i styrelsen, det så kallade konsistoriet.

Den nuvarande styrelsen, med ordförande Lars Leijonborg i spetsen, har kritiserats för dess hantering av anklagelserna mot Paolo Macchiarini och hans forskning kring konstgjorda luftstrupar.

– Det här har påverkat förtroendet för Karolinska institutet, Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, till TT.

"Begränsat mandat"

Exakt hur många eller vilka av de nuvarande styrelseledamöterna som får gå avgörs av nomineringsgruppen, även om beslutet fattas av regeringen. Nomineringsgruppens förslag ska redovisas senast den 1 april.

TT: Många undrar nog varför inte hela styrelsen byts ut. Vad säger du till dem?

– Det är viktigt att komma ihåg att ett universitets styrelse inte har ansvar för just forskningen eller rekrytera forskare. Det ligger helt på rektorn och på dem som rektorn utsett. Det vore olyckligt att ha en situation nu där man både ska rekrytera en ny rektor och ha helt ny styrelse, svarar Helene Hellmark Knutsson.

Lars Leijonborg poängterar också att hans eget och styrelsens ansvar är "begränsat".

– Jag har ingen annan kommentar än att det är viktigt att komma ihåg styrelsens mandat, att styrelsen inte får lägga sig i forskningsfrågor, säger han till TT direkt efter beskedet.

Inte nöjd

Den förre utredaren, professor Bengt Gerdin ser positivt på beslutet.

– Jag kan tycka att det är adekvat och rationellt. Det har blivit mycket större än vad vi har trott, den här Macchiarini-affären, och den innehåller så många bottnar, säger han till TT.

Bo Risberg, professor emeritus i kirurgi och före detta ordförande i forskningsetikkommittén, är dock inte nöjd med regeringens beslut.

– Nej, hela styrelsen måste gå. Jag jämför det här med mitt jobb. Med kniven skär man bort det sjuka partiet för att patienten ska kunna överleva och läka, och det är samma sak här, säger han till TT och fortsätter:

– Det är otillräckligt.