Opinionen enligt Ipsos

Så här fördelar sig väljarstödet i oktober enligt Ipsos, angett i procent, med förändringen från september inom parentes:

S: 27,7 (+0.4)

V: 6,6 (oförändrat)

MP: 6,6 (–0,7)

SD: 17,6 (+0,9)

C: 7,1 (oförändrat)

FP: 6,3 (–0,3)

KD: 3,3 (+0,3)

M: 22,0 (–0,5)

Ipsos intervjuade 1 201 personer under perioden 15–26 oktober. Frågan löd: "Om det var riksdagsval i dag, vilket parti skulle du rösta på?"

Källa: Ipsos/Dagens Nyheter (TT)

Andelen som tycker att regeringen gör ett bra jobb minskar från 31 till 27 procent.

– Flyktingsituationens allvar och omfattning har blivit tydlig för fler väljare. Resultatet visar att regeringens hantering av utmaningarna hittills inte har övertygat, kommenterar David Ahlin, opinionschef på Ipsos.

Även opinionsstödet för en borgerlig regering är svagt. 39 procent av de tillfrågade tror att Alliansens skulle göra ett bättre jobb än regeringen.

I mätningen, som gjordes 15-26 oktober, undersöktes också partisympatierna. Om det har varit en politiskt turbulent höst med sammanbrott för Decemberöverenskommelsen och flyktingkris så har det inte lett till några stora rörelser i opinionen. Ställningen mellan blocken är stabil med en knapp ledning för det rödgröna blocket, och förändringarna för partierna är små.

Hela mätningen gjordes efter det att Kristdemokraternas riksting beslutat sig för att lämna DÖ. KD:s mer offensiva politik verkar inte ha gjort omedelbart avtryck i opinionen. Partiet får 3,3 procent, väl under riksdagsspärren.