Fakta: Afrikas elefanter

Ursprungligen fanns flera miljoner elefanter i Afrika men jakten efter elfenben ledde under 1700- och 1800-talen till en kraftig minskning.

Efter år 1900, sedan kolonialmakterna strypt jakten, repade sig stammen och nådde en ny topp i början av 1970-talet. Därefter tilltog jakten åter och under 1980-talet halverades stammen från 1,3 miljoner till 600 000 djur.

Ett förbud mot elfenbenshandel infördes 1989 vilket ledde till att stammen stabiliserades, men sedan 2008, då Kina fick tillstånd till viss handel med elfenben, har tjuvjakten återigen nått höga nivåer. I dagsläget finns cirka 550 000 elefanter i Afrika.

Källa: Cites, IUCN.

Siffrorna, som tagits fram av FN-organet Cites, presenterades på torsdagen. De visar att över 20 000 elefanter dödades illegalt i Afrika under fjolåret, en nivå som innebär att antalet döda elefanter översteg antalet födda elefanter för sjätte året i följd.

Fortfarande finns cirka 550 000 elefanter i Afrika, men experterna är ändå djupt oroade. En svag nedgång av tjuvjakten har noterats sedan toppåret 2011, men kurvan måste bli brantare om inte arten ska bli allvarligt hotad.

Ett fåtal ljusglimtar kan ses i mörkret. I Östafrika har tjuvjakten minskat påtagligt och där överstiger nu födslarna antalet dödade djur, om än marginellt. Det är framför allt i Kenya som situationen förbättrats, medan slakten har fortsatt på hög nivå i stora delar av Tanzania.

Orsaken är i första hand fortsatt hög efterfrågan på elfenben i delar av Öst- och Sydostasien. Det största problemet är den kinesiska marknaden. Myndigheterna i Kina har på sistone försökt att strypa delar av handeln, men inte lyckats helt och hållet.