Fakta: Så ska EU ta emot syriska flyktingar

EU-länderna har i sin uppgörelse med Turkiet lovat att ta emot syriska flyktingar direkt från läger i Turkiet, i utbyte mot de syrier som framöver kommer att skickas tillbaka från Grekland.

Hur många som varje EU-land ska ta emot blir i huvudsak frivilligt. EU-kommissionen föreslår ett system där man först fyller upp de platser som länderna i juli i fjol lovade att göra tillgängliga för kvotflyktingar från läger runtomkring Syrien. Från det beslutet återstår totalt cirka 18 000 platser att fylla. Sverige lovade i juli att ta emot 491 kvotflyktingar – en siffra som dock går att räkna bort från Sveriges tidigare åtagande om att ta emot 1 500 kvotflyktingar under 2015.

I andra hand ska sedan medlemsländerna frivilligt meddela hur många ytterligare flyktingar man kan ta emot. Dessa ska sedan räknas av från respektive lands kvot av totalt 54 000 platser som man i september beslutade att omfördela från de hårdast ansträngda EU-länderna.

Sverige har tills vidare fått anstånd i ett år från att delta i omfördelningssystemet, på grund av det stora antalet asylsökande i fjol. Av de 54 000 utgör annars Sveriges kvot av 1 961 personer.

Enligt avtalet ska EU fördela om 72 000 syriska flyktingar inom EU från Turkiet när strömmen av flyktingar över havet till Grekland väl har stoppats. Det är ett turkiskt villkor i avtalet från förra veckans toppmöte i Bryssel. Men många frågor hänger i luften, dels om avtalet verkligen lever upp till internationell rätt och om EU-länderna tänker leva upp till sina toppmötesord när de möter flyktingmotstånd på hemmaplan.

– Om 28 medlemsstater i EU har varit med och gjort upp avtalet utgår jag från att alla 28 lever upp till avtalet, säger Stefan Löfven till TT.

Under det första dygnet som avtalet gällde kom dock över 1 600 flyktingar och migranter den korta biten över havet från Turkiet till de grekiska öarna Lesbos och Chios.

– Det väcker frågor om hur det är ställt med viljan hos alla inblandade, säger Giorgos Kyritsis, talesman för Somp, ett organ som samordnar regeringens migrationsinsatser, enligt AFP.

Riskerar återresa

Om avtalet följs riskerar många av dem som kommit en snabb, tvingande returresa, till Turkiet. Men då i båtar som ordnas av EU-länderna.

EU-ledarna lovade Grekland hjälp för att det ska vara möjligt att snabbprocessa asylansökningar, utredningar och återresor. Allt ska sättas igång på minsta möjliga tid, men ingen av de flera tusen tjänstemän och poliser som utlovats från de övriga EU-länderna har ännu kommit på plats.

EU-kommissionen räknar med att det kan dröja en vecka, till den 28 mars, innan personal från övriga EU-länder finns på plats. Migrationsverket i Sverige räknar med att bidra, trots ett pressat läge här hemma, men väntar på en förfrågan från regeringen.

EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska börja göra platser tillgängliga för syrier.

Ta ansvar

TT: Hur stort ansvar kommer Sverige ta?

– Om de 18 000 som nämns först är Sverige med, med sina kvotflyktingar. Och där måste UNHCR ge uttryck för hur många de anser kan komma från exempelvis Turkiet–Syrien, men det görs i samarbete med UNHCR, säger Löfven.

Regeringen har sedan tidigare åtagit sig att ta emot 1 900 kvotflyktingar genom UNHCR under 2016, lika många som tidigare år.

Kommissionen väntar sig att Greklands parlament om några dagar ska genomföra de lagändringar som krävs för att kunna skicka tillbaka flyktingar till Turkiet.