Fakta: Opinionen enligt Demoskop

Stödet, mätt i procent, för olika partier. Förändring jämfört med förra månaden inom parentes.

00#0000000S: 24,9 (–0,6)V: 8,0 (+0,3)MP: 5,1 (–0,2)M: 25,5 (–2,5)L: 5,6 (+0,3)KD: 3,3 (–0,2)C: 7,4 (+1,1)SD: 16,4 (+0,9)S+V+MP: 38,0 (–0,4)M+L+KD+C: 41,7 (–1,4)

Undersökningen omfattar 1 254 telefonintervjuer genomförda under perioden 26 april–3 maj. Ingen förändring är statistiskt säkerställd.

Källa: Expressen/Demoskop

De borgerliga allianspartierna har alltjämt ett övertag i väljaropinionen, enligt Expressens och Demoskops senaste väljarbarometer.

Alliansen får ett sammanlagt stöd på 41,7 procent, en nedgång med 1,4 procentenheter jämfört med månaden före. Det rödgröna blocket (S, MP och V) stöds av 38,0 procent, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter. Ingen av förändringarna är statistiskt säkerställd.

I mätningen uppger 24,9 procent att de skulle rösta på Socialdemokraterna om det vore val i dag.

– Det är givetvis inte en siffra som jag är nöjd med, säger partisekreteraren Carin Jämtin till Expressen.

Miljöpartiet får efter den senaste tidens turbulens stöd av 5,1 procent av väljarna, den sämsta noteringen sedan oktober 2008.