Nyligen kom regeringens utredare Anders Sundström med sin rapport i vilken han konstaterade att Bromma flygplats inte har någon framtid efter 2038.

Trafikutskottet uttalar nu att flygplatsen är viktig både för tillgängligheten i Stockholmsregionen och i övriga landet. Den kan avlasta Arlanda som då i större utsträckning kan fungera som utrikesflygplats.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) poängterar att det inte är regeringen som fattar beslut om enskilda investeringar på enskilda flygplatser, utan det statliga flygplatsbolaget Swedavia.

– Det blir lite konstigt att tillkännage för regeringen vilka beslut Swedavia ska fatta, säger hon till TT.

– Det är tråkigt att man intar en sådan här hård hållning. Jag tror att den framtida flygtrafiken i Sverige hade mått väl av en mer ödmjuk inställning där vi kan resonera oss fram till hur vi långsiktigt ska säkerställa flygkapacitet i Stockholm.