Fakta: Blå Tåget

Trafikerar flera dagar i veckan sträckan Stockholm-Alingsås-Skövde-Hallsberg-Stockholm-Uppsala. Resenärerna färdas i 60-talsvagnar. Ombord finns bland annat restaurangvagn med bordsservering samt pianobar.

I sitt beslut om att låta Skandinaviska Jernbanor fortsätta trafiken skriver rätten bland annat att man "i och för sig ser de angivna bristerna som allvarliga" men också att det i det korta perspektivet "inte finns någon omedelbar risk för oönskade händelser".

– Trafiken får möjlighet att fortsätta till dess att målet är slutligt avgjort. Vi ska nu skaffa oss ett fullständigt sakunderlag, säger Anders Lidman, vid förvaltningsrätten till TT.

Transportstyrelsens beslut att stoppa trafiken från och med den 5 juli grundades bland annat på att man vid en revision funnit brister i kontrollen av personalens kompetens, utbildning och hälsa. Dagen därpå hävde förvaltningsrätten tillfälligt beslutet. Nu har rätten på nytt slagit fast att Transportstyrelsen beslut tills vidare inte ska gälla.

– Vi ser väldigt positivt på förvaltningsrättens beslut. Vi tänker också begära att Transportstyrelsen ska göra en ny revision, säger Peter Schmidt, styrelseordförande i Svenska Jernbanor.

Transportstyrelsen har ännu inte beslutat om man ska överklaga förvaltningsrättens beslut.