Venezuelas regering förlänger det dekret som kortar arbetsveckan för offentliganställda från fem till två arbetsdagar, för att spara elektricitet.

Myndigheterna skyller på vädret som torrlagt de kraftverksdammar som förser Venezuela med ström. Kritiker anser i stället att den svaga ekonomin och misskötsel av landets energinätverk ligger bakom.

Samtidigt har politiska företrädare för båda sidorna i landet vid separata tillfällen träffat en grupp tidigare världsledare i ett försök att medla i Venezuelas politiska dödläge.

Mötena, som ägde rum i Dominikanska republiken, ska ha varit framgångsrika med "en önskan om dialog på båda sidor", enligt ett uttalande från de tidigare världsledarna.