Fakta: Lex Bobby

Trädde i kraft 2008, med hänvisning till tioårige Bobby som misshandlades till döds av sin mor och hennes sambo i Jönköpingstrakten 2006.

Säger att en så kallad barnskyddsutredning ska starta när ett barn dött av våld eller andra brott.

Utredarna ska bland annat granska om det finns systemfel i skyddsnätet som kan ha bidragit till dödsfallet.

Syftet är att få fram konkreta förslag till åtgärder som ska förebygga att barn far illa.

Sedan 2012 ska även fall där vuxna avlidit till följd av brott av en närstående utredas. (TT)

De utredningar som Socialstyrelsen gör när ett barn dödats och som kom till sedan tioårige Bobby dödats av sin mamma och styvpappa, har fortfarande brister, rapporterar Sveriges Radios Kaliber.

Tanken med utredningarna är att samhället ska kunna lära sig, upptäcka systembrister och att färre barn ska råka illa ut.

I en rapport från Statskontoret 2014 fick utredningarna kritik, bland annat för att man i dem inte pratat med de inblandade i ärendena på exempelvis kommunernas socialkontor. Sedan dess har utredningarna blivit färre, och personal som varit inblandade i fallen intervjuas fortfarande inte rutinmässigt.

– Alltså, det blir ju otroligt mycket mer arbetskrävande. Det tar mycket mer resurser, säger Marie Nyman, projektledare för utredningarna, till Kaliber.