Det vaccin som gavs till bland annat gravida kvinnor under svininfluensapandemin 2009 kan vare sig kopplas till ökad fosterdöd eller spädbarnsdödlighet.

Forskarna, verksamma vid Karolinska institutet, studerade 275 500 graviditeter, varav 41 000 hade fått Pandemrix.

Uppföljningen, som redovisas i British Medical Journal, visar att det inte finns någon ökad dödlighet bland fostren i den senare gruppen. Andelen dödfödda, neonatal död (0–6 dagar efter födseln) samt antalet dödsfall från sju dagar upp till 4,6 år var jämförbar i de båda grupperna. Inte heller när forskarna jämförde vaccinerade foster med sina ovaccinerade syskon såg forskarna någon ökad dödlighet.

Studien har sitt ursprung i att Pandemrix, i kölvattnet på massvaccinationen, kopplades till en ökad risk för narkolepsi hos barn och unga.