Fakta: Folkpartiets landsmöte

Inleds med partiledartal fredagen 20 november

Avslutas söndagen den 22 november

Äger rum i riksdagshuset

Ska behandla knappt 600 motioner och förslag från arbetsgrupper

179 ombud deltar

Källa: TTf

Folkpartiet har länge kämpat med lågt väljarstöd och hoppas nu att en förnyelse av både politik och namn ska få partiet att lyfta. Inför partikongress, landsmötet, föreslår partistyrelsen att Folkpartiet Liberalerna, kortas till bara Liberalerna. Det finns dock fler partier i riksdagen som kan anses vara mer eller mindre liberala.

– Men det är bara vi som har liberalism i vårt dna, säger partiledaren Jan Björklund.

Han tror inte att enbart ett namnbyte får väljarstödet att öka, utan hoppas på den politikförnyelse som nu är i gång. Av de 14 arbetsgrupper som tillsatts har några hunnit lägga förslag till landsmötet.

Skattereform

Bland dem finns en stor skattereform som omfattar skatter på mellan 50-80 miljarder kronor. Den innebär att skatt på arbete sänks med inriktning på dem som betalar statlig skatt i dag. Skattesänkningarna ska finansieras genom nedtrappade ränteavdrag för bolån, höjd fastighetsavgift, höjd moms, och höjda miljöskatter.

En annan arbetsgrupp föreslår en ny bostadspolitik, med marknadshyror på nybyggda bostäder, friare hyressättning när villor och bostadsrätter hyrs ut och en reformering av hyressättningen på befintliga hyresbostäder. Till exempel föreslås läge få större genomslag på hyran.

Migrationspolitik ska också behandlas. När partiledningen i våras föreslog att bland annat tillfälliga uppehållstillstånd skulle vara det normala blev många i partiet upprörda. Sedan dess har flyktingströmmen fördubblats och en migrationspolitisk överenskommelse har ingåtts med regeringen. I den ingår tillfälliga uppehållstillstånd.

Fler pappamånader?

Björklund påpekar att både partistyrelsen och riksdagsgruppen enhälligt ställt sig bakom överenskommelsen. Frågan är vad som händer om landsmötet säger nej till tillfälliga uppehållstillstånd.

– Det får vi kommentera då om det händer, säger partisekreterare Maria Arnholm.

Kanske blir den hetaste striden om föräldraförsäkringen. En arbetsgrupp har föreslagit att den ska vara tredelad, en del öronmärks till vardera förälder och en får disponeras fritt. Partistyrelsen vill dock utreda saken vidare och se om det går att ta fram andra förslag för att förbättra jämställdheten än fler pappamånader.