Fakta: FP:s förslag

Sverige bör bistå Peshmerga med:

Sjukvård och logistik.

Minröjningsutrustning och skydd mot massförstörelsevapen.

Militär utrustning som transportfordon, granatgevär och ammunition.

Teknisk personal för utbildning, underhåll och drift.

Källa: Folkpartiet

Det kurdiska regionala styret (KRG) i norra Irak är i stort behov av vapen och materiel, hävdar FP som vill att den nuvarande svenska utbildningsinsatsen ska utökas och förlängas för att möta de behov som finns.

– IS måste besegras. Vi kommer inte att vilja leva i en värld där IS tillåts upprätta sitt kalifat. Det skulle bli ett basområde för all världens terrorism, säger FP-ledaren Jan Björklund.

Starkt motiverat

– Det här är en avsevärd upptrappning jämfört med den utbildningsinsats vi har i dag i området, och det är ovanligt att vi sänder vapen, men det är starkt motiverat. Nu måste det här förankras i riksdagen men det bör ske snabbt och utan dröjsmål, säger Jan Björklund.

Moderaterna stödjer regeringens förslag om att fortsätta som tidigare, med normalt 35 militärer som utbildar kurdiska peshmergastyrkor. Men partiets försvarspolitiska talesperson Karin Enström vill ha mer information om vad regeringen kan tänka sig att bistå Frankrike med, innan det går att ta ställning till om Irakinsatsen kunde vara större. Insatsen är en del i en helhet.

– Jag behöver mer underlag, säger Karin Enström men tillägger att det finns ytterligare behov som kan behöva fyllas.

FP säger att deras förslag är ett första steg, oberoende av Frankrikes begäran om militärt stöd i kampen mot IS.

Påverka säkerheten

Enligt Malena Britz, universitetslektor på Försvarshögskolan, kan FP:s förslag komma att ligga till grund för svensk hjälp till Frankrike. Hon tror inte att Sverige kommer att bidra i kampen mot IS med marktrupp eller stridsflyg, utan att det är troligare att Sverige ger Frankrike ett indirekt stöd.

– Man kan göra mer av vad man redan gör. Det kan handla om att skicka materiel eller utöka utbildningsinsatser i norra Irak. Man kan även tänka sig att Sverige utökar insatsen i Mali vilket skulle tillåta Frankrike att frigöra resurser att använda på annat håll, säger hon.

Frankrike behöver hjälp

Malena Britz anser att det stöd som Frankrike nu fått sig utlovat från övriga EU-länder kan bli av stor betydelse.

– Frankrike har säkert en god idé om vad de skulle vilja göra, men de vet att de inte kan göra det själva. Det är bara Frankrike, Tyskland och Storbritannien som har verkliga resurser i EU, men inte ens de kan göra någonting på egen hand. Jag tror att det är därför Frankrike nu har bett om stöd från andra EU-länder.