Det var på eftermiddagen den 4 november som inga plan fick lyfta från flyplatser i södra Sverige på grund av störningar i trafikledningens radarsystem.

Dessförinnan, klockan nio på morgonen, hade IRF registrerat ovanliga radarekon från mesosfären, som sträcker sig ner till 60 kilometers höjd.

Den mest troliga orsaken, skriver IRF i ett pressmeddelande, var höga flöden av energirika elektroner från jordens strålningsbälten, något som bara händer ungefär vart tionde år. Lite senare samma dag observerades även ovanliga och starka störningar i jordens magnetfält på vissa platser.

Men samtidigt har det inte rapporterats om någon större störning på solen. Inte heller var de norrsken som inträffade på eftermiddagen och kvällen särskilt kraftiga.

Möjligheten finns att det är en slump att dessa händelser inträffade en och samma dag. Men det kan också finnas ett orsakssamband.

Oavsett vilket, skriver IRF, är observationerna är "intressanta och unika". En större analys ska förhoppningsvis ge svar på vad som orsakade störningarna.