Nobelpristagaren Arvid Carlsson och professorerna Elias Eriksson och Kristoffer Hellstrand riktar frän kritik mot Lars Leijonborg i en debattartikel i Dagens Nyheter.

De skriver att hans satsning som statsråd på stora anslag till ett fåtal lärosäten bäddade för KI-skandalen med luftstrupsoperationer.

För att få ett årligt anslag på 30 miljoner kronor lyfte KI fram kirurgen Macchiarinis forskning i "den olyckliga tävlan om megaanslag", skriver de.