Det inbördes styrkeförhållandet mellan de båda norska regeringspartierna Høyre och Fremskrittspartiet (Frp) har ändrats i en aktuell opinionsunderökning.

Frp förefaller öka på bekostnad av Høyre.

Frp går fram 3,1 procentenheter till 18,1 medan Høyre tappar 3,9 procentenheter och landar på 20,4 procent.

– Detta är ett tydligt besked från Frp-väljarna. De vill ha åtstramningar i invandrings- och asylpolitiken, kommenterar Frp-ledaren Siv Jensen undersökningen, som opinionsinstitutet Norstat har genomfört för tidningen Vårt Lands räkning.

Statsvetaren Torild Aalberg drar samma slutsats.

– Det mest troliga är att Frp:s framgång handlar om invandrings- och flyktingdebatten, säger han.

Men även de norska socialdemokraterna, Arbeiderpartiet (Ap), går fram markant. AP ökar 3,4 procentenheter och befäster sin ställning som Norges största parti med 35,8 procent av väljarstödet.