Fakta: Kostråd om fet Östersjöfisk

Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern kan innehålla höga halter av miljögifterna dioxin och PCB.

Därför rekommenderas barn, ungdomar, kvinnor i fertil ålder, gravida och ammande att äta sådan fisk högst två till tre gånger om året.

Övriga bör inte äta den oftare än en gång i veckan.

Höga halter av dioxin och PCB påverkar utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, visar djurförsök. Det finns också misstankar om att de kan påverka immunförsvaret, hormonsystemen och fortplantningen. De misstänks också kunna leda till cancer.

Sverige har ett undantag från EU:s gränsvärde för dioxiner i fisk. Förutsättningen för undantaget är att konsumenterna informeras om riskerna och får kostråd.

En annan förutsättning för undantaget är att fisk som överskrider gränsvärdet inte går på export till andra EU-länder, förutom Finland och Lettland.

Källa: Livsmedelsverket

Därför frias nu två personer som åtalats för grov smuggling av Östersjölax till Frankrike.

– Sverige som nation har förbundit sig att inte föra ut sådan här lax på marknaden, kommenterar åklagare Ingvar Wennersten för TT.

Domen överklagas

Han ställer sig frågan hur export av lax med dioxinhalter över gränsvärdet ska kunna förhindras om ingen provtagning behöver göras före export. Men han kommer att överklaga domen till hovrätten och tror på en annan tolkning av lagen där.

– Vi hade vittnen i tingsrätten som berättade att i princip all lax från Östersjön innehåller dioxin i varierande halter, säger åklagaren.

Att Östersjölax får säljas i Sverige beror på ett EU-undantag. En förutsättning är att konsumenterna varnas och får kostråd.

Barn och kvinnor

Eftersom fet Östersjöfisk kan innehålla höga halter dioxin och PCB är rekommendationen att den inte bör ätas oftare än två till tre gånger per år av barn och kvinnor i fertil ålder. Övriga rekommenderas att inte äta den oftare än en gång i veckan.

Men några sådana kostråd har de fransmän som ätit av Östersjöfisken som såldes från Blekinge inte tagit del av.

Åklagaren hade yrkat på 3,5 års fängelse för den man som han såg som huvudansvarig för exporten och ett lägre fängelsestraff för den andre åtalade. Samtidigt utkrävde han tre miljoner kronor i företagsbot från det exporterande företaget. Men domen innebär ett frikännande på alla punkter.