Fakta: Hagamannens våldtäkter i Umeå

9 maj 1999: En 25-årig kvinna överfalls, misshandlas och våldtas.

6 november 1999: En kvinna blir överfallen av en person som lägger något om hennes hals. Hon misshandlas och våldtas.

6 november 1999: En kvinna överfalls och slås i ansiktet men lyckas komma loss och springer därifrån.

19 mars 2000: En kvinna överfalls på universitetsområdet. Mannen fäller henne till marken, trycker fingrarna i hennes ögon, våldtar henne och tar sedan struptag. Hon hittas en dryg timme senare av en väktare.

1 december 2000: En 15-årig flicka överfalls med ett halsgrepp och våldtas.

10 december 2005: En 51-årig kvinna överfalls vid ett brofäste, misshandlas, våldtas och misshandlas sedan ännu mer. Kvinnan lämnas avsvimmad vid älvkanten.

Källa: Dom från Umeå tingsrätt

De tre män som åtalats för att grovt ha misshandlat Hagamannen frias från brott av Haparanda tingsrätt.

Hagamannen, Niklas Lindgren, dömdes för flera överfallsvåldtäkter och två mordförsök i Umeå. Det väckte stor upprördhet när han släpptes fri i somras, efter avtjänat fängelsestraff. Efter bara några veckor i frihet misshandlades han vid ett elevhem i Norrbotten den 22 augusti. Han blev sparkad och slagen, bland annat med en golfklubba.

I domen slår tingsrätten fast att misshandeln ägt rum på det sätt som åklagaren beskrivit det och att flera gärningsmän varit delaktiga. I domen står också att de tre åtalade männen befunnit sig på brottsplatsen. Men rätten anser att bevisningen inte är tillräcklig för att slå fast att det var just de tre som attackerade Hagamannen. Därför frias de från brott.