Fakta: Hagamannens våldtäkter i Umeå

9 maj 1999: En 25-årig kvinna överfalls, misshandlas och våldtas.

6 november 1999: En kvinna blir överfallen av en person som lägger något om hennes hals. Hon misshandlas och våldtas.

6 november 1999: En kvinna överfalls och slås i ansiktet men lyckas komma loss och springer därifrån.

19 mars 2000: En kvinna överfalls på universitetsområdet. Mannen fäller henne till marken, trycker fingrarna i hennes ögon, våldtar henne och tar sedan struptag. Hon hittas en dryg timme senare av en väktare.

1 december 2000: En 15-årig flicka överfalls med ett halsgrepp och våldtas.

10 december 2005: En 51-årig kvinna överfalls vid ett brofäste, misshandlas, våldtas och misshandlas sedan ännu mer. Kvinnan lämnas avsvimmad vid älvkanten.

Källa: Dom från Umeå tingsrätt

Tre män som åtalats för att ha misshandlat Hagamannen, Niklas Lindgren, frias av hovrätten. Därmed fastställs Haparanda tingsrätts dom.

Hagamannen, Niklas Lindgren, dömdes för flera överfallsvåldtäkter och två mordförsök i Umeå. Det väckte stor upprördhet när han släpptes fri i fjol somras, efter avtjänat fängelsestraff. Efter bara några veckor i frihet misshandlades han vid ett elevhem i en ort i Norrbotten den 22 augusti. Han blev sparkad och slagen, bland annat med en golfklubba.

Hovrätten för övre Norrland konstarar dock att det inte är ställt utom rimligt tvivel att det var de tre åtalade som utförde misshandeln.