I dag bryter flera kommuner mot lagen när de att anlitar andra kommuner för att fjärrundervisa skolbarn, vilket de gör för att uppfylla andra krav i skollagen. Men nu lovar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) en lagändring som ska träda i kraft nästa år.

Genom att fjärrundervisa barnen kan kommuner undervisa barn i till exempel hemspråksundervisning även om de själva saknar lärare.

– Vi har inte kunnat göra en snabbare förändring av lagen eftersom vi har saknat beredningsunderlag. Nu tar vi fram det så vi kan göra en lagändring och det finns en enighet i riksdagen att det behövs, säger Gustav Fridolin till Lärarnas tidning.