Friheten på nätet minskar och censur och övervakning på internet blir allt vanligare runt om i världen. Enligt en ny global rapport från organisationen Freedom House minskade nätfriheten i 32 av 65 undersökta länder.

– Regeringar ökar trycket på individer och den privata sektorn att ta ner eller radera stötande innehåll, i stället för förlita sig på blockering och filtrering, säger Sanja Kelly, projektledare på Freedom House.

Det är femte året i rad som friheten på internet stramas åt. Enligt rapporten lever 61 procent av världens befolkning i ett land där kritik mot regeringen, militären eller den styrande familjen censurerats.

I Island, Estland och Kanada råder det störst nätfrihet. Kina, Syrien och Iran är de länder där övervakning och censur på nätet är vanligast, enligt Freedom House.