– För närvarande är det ett vakuum eftersom varken läkemedelslagen eller tobakslagstiftningen täcker e-cigaretterna.

Justitierådet Christer Silfverberg med anledning av att Högsta förvaltningsrättens dom fastslagit att e-cigaretter inte kan klassas som läkemedel.

Fakta: Många turer kring e-cigaretter

I mars i fjol slog kammarätten i Stockholm fast att e-cigaretter skulle klassas som läkemede och därför inte fick säljas utan tillstånd från Läkemedelsverket. Beslutet motiverades med att produkterna innehåller nikotin vilket har en farmakologisk effekt och används vid exempelvis rökavvänjning.

Men ett företag som sålde e-cigaretter överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen som nu beslutat att e-cigaretter inte kan klassas som läkemedel.

Fakta: Ånga som andas in

Elektroniska cigaretter består ofta av en metallhylsa som laddas med en vätska eller ampull. Vätskan innehåller lösningsmedel, smakämnen och ibland nikotin.

När man använder e-cigaretten "glöder" den och vätskan bildar ånga. Ångan andas in och nikotinet tas upp i munnen samt lungorna.

Källa: Läkemedelsverket

Fakta: Tobaksproduktdirektivet

Ett nytt tobaksproduktsdirektiv, där e-cigaretter ingår, antogs av EU-parlamentet den 26 februari 2014. Däremot omfattas inte nikotinvätskor till e-cigaretter som medlemsstaterna bedömer måste godkännas som läkemedel. Produkterna kan alltså regleras som läkemedel.

Halten nikotin i produkter som räknas som tobaksvaror får inte överstiga 20 mg/ml. Dessutom måste produkterna bland annat göras barnsäkra och förses med hälsovarningar.

Källa: Läkemedelsverket

På onsdagen kom en ny dom gällande de hett omdiskuterade cigaretterna. E-cigaretter som innehåller en viss mängd nikotin ska inte betraktas som läkemedel, meddelade Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarätten gjorde motsatt bedömning och gav därmed Läkemedelsverket rätt att stoppa försäljningen. Men turerna har varit många och något försäljningsförbud infördes inte.

Lagmässigt vakuum

Dagens dom ger tillfällig vind i seglen för tillverkare och försäljare av e-cigaretter. Och eftersom produkten inte kan klassas som läkemedel – och inte heller finns upptagen i tobakslagstiftningen – är det nu är fritt fram för e-cigaretter på den svenska marknaden.

– För närvarande är det ett vakuum eftersom varken läkemedelslagen eller tobakslagstiftningen täcker e-cigaretterna, säger justitierådet Christer Silfverberg.

Enligt honom var justitieråden vid Högsta förvaltningsdomstolen eniga i sin bedömning. De har kommit fram till att e-cigaretterna inte är framtagna för rökavvänjning utan för att vara ett hälsosammare njutningsmedel än vad vanliga cigaretter är. Inte heller innehåller produkten substanser som kan vara hälsosamma för människokroppen och som kan förebygga sjukdomar. Även hur konsumenterna uppfattar och använder produkten har undersökts.

– När vi väger samman det här har vi kommit fram till att det inte kan klassas som läkemedel, säger han.

Mycket oklart

Regeringen utreder just nu hur ändringarna i EU:s tobaksdirektiv ska implementeras, ett arbete som ska vara klart i maj. Men e-cigaretterna har lämnats utanför arbetet i avvaktan på dagens dom. Och enligt Sara Asp, rättssakkunnig på socialdepartementet, finns fortfarande många frågetecken, bland annat huruvida e-cigaretterna kommer att falla under tobakslagstiftningen eller inte.

– Vi kommer att göra en bedömning av detta men det finns inga fasta beslut än. Vi får göra en bedömning av utgången av Högsta författningsdomstolens avgörande, säger hon.