Fakta: Bikini länge förbjudet i USA

Tvådelad baddräkt för damer bars redan under antiken. Den moderna varianten av bikinin skapades 1946 av Louis Réard.

Med en hint åt en designer av en vågad baddräkt med namn Atome menade Réard att han hade "kluvit atomen" och gjort den mindre. Han döpte sin skapelse efter Bikiniatollen i Stilla Havet där USA genomfört ett kärnvapenprov.

I USA var bikinin förbjuden fram till 1965.

Källa: Historiska ord

Fakta: Intergender

Intergender är en person som identifierar sig mellan eller bortom kvinna/man–uppdelningen av kön. Vissa intergender känner sig både som kvinna och man, andra som om de befinner sig mellan de två kategorierna.

För nio år sedan beslutade jämställdhetsombudsmannen, i dag DO, att det inte är könsdiskriminerande att förbjuda kvinnor att bada topless.

Ett tillsynsbeslut, som omnämns i DO:s årsredovisning från 2015, innebär i stället att det är diskriminerande att förbjuda personer som definierar sig som intergender att ha bar överkropp i simhallar.

Källor: DO och RFSL

Tidigare kunde simhallar förbjuda kvinnor att bada topless. Vad många inte känner till är att ett vägledande beslut från diskrimineringsombudsmannen (DO) sedan i fjol ger stöd åt personer som vistas med bar överkropp i simhallen, även om de är av biologiskt kvinnligt kön.

Den anmälan som ligger till grund för beslutet gäller en person som definierar sig själv som intergender, men som badhuspersonal uppfattade som kvinna. Personen gick med bar överkropp på ett badhus i Stockholm vilket ledde till att simhallens personal sade till personen att ta på sig på överkroppen. Personen vägrade, avvisades från badhuset och anmälde sedan händelsen till DO.

I sitt beslut skriver DO att kommunen genom att avvisa personen har gjort sig skyldig till diskriminering av personer som definierar sig som intergender. Under tillsynen ändrade kommunen sina trivselregler och tog bort kravet för personer som "är eller uppfattas som kvinnor" att klä sig på överkroppen.

"Kolliderar med religioner"

Per Holfve, utredare vid DO, tycker att det är ett steg åt rätt håll.

– Det påverkar samhällets syn på könsfrågor i en mer inkluderande riktning, säger han till TT.

Även om beslutet gäller personer som identifierar sig som intergender får det betydelse även för kvinnor i allmänhet, enligt Per Holfve.

Men att tillåta alla att ha bar överkropp i simhallen är inte oproblematiskt, tycker Carina Engström, chef vid Liljeholmsbadet i Stockholm, även om det de få gånger det hänt på badet inte har skapat någon konflikt.

– Det riskerar att kollidera med andra kulturer och religioner. Det finns kvinnor som badar i heltäckande klädsel. Även de som inte har religiös eller annan kulturell bakgrund kan störas av att kvinnor badar med bar överkropp, säger hon.

Bara bröst inget problem

Anki Johansson, som simmar runt i Liljeholmsbadets bassäng, ser däremot inga problem med bara bröst i simhallen.

– En kvinna som simmade här frågade mig hövligt om det var okej om hon simmade med bar överkropp, och jag sa ja, säger Anki Johansson till TT.

Inte heller Mats Ivarsson, badchef i Gävle kommun ser något problem med DO–beslutet.

– En gång hade vi en kvinna här som simmade med bar överkropp. Vare sig badgäster eller personal stördes av det. Visst finns risk att det leder till sexuella trakasserier. Men det kan även kvinnor med klädd överdel utsättas för, säger han.