Personer med funktionsnedsättning känner ofta oro inför en tågresa. Var tredje är osäker på tillgängligheten på tåget och var fjärde är orolig för att inte få hjälp på stationen. En majoritet, sex av tio personer, känner inte till eller är osäkra på vilka rättigheter de har, enligt en undersökning som Konsumentverket låtit göra.

"Främst är det personer med nedsatt rörelseförmåga och nedsatt syn som upplever problem med att resa med tåg. Men även personer med kognitiva svårigheter, utvecklingsstörning och döva tycker att det är svårt att resa", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Konsumentverket uppmanar funktionsnedsatta som råkar ut för krångel i samband med en resa att anmäla saken.

Undersökningen omfattar 1 371 personer och utfördes av Demoskop.