Fakta: Nya rutiner

Drygt 60 000 personer skrev högskoleprovet i höstas. Andelen underkända på grund av fusk är alltså ytterst liten.

UHR vidtar flera åtgärder efter höstens prov:

Instruktionerna för provledarna utvecklas utifrån de nya erfarenheterna. Lärdomar hämtas från USA och dess motsvarighet till högskoleprovet.

Alla provdeltagare ska hädanefter försäkra på heder och samvete att de genomför provet på ett korrekt sätt. Om försäkran bryts kan en polisanmälan göras.

På sikt kan högskoleprovet digitaliseras.

Källa: UHR

De 42 underkända tros ha använt otillåtna hjälpmedel.

– Inför provet fick vi anonyma anmälningar om att deltagare under provets gång skulle få sig svar tillsända av personer utanför lokalen. Det finns ju smarta klockor, hörsnäckor och annan förfinad utrustning som kan användas, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR.

Uppträdde konstigt

Två personer stängdes av direkt, därför att de uppträdde på ett misstänkt sätt. Ytterligare 40 underkändes efter en teknisk analys av svaren. Det visade sig att samtliga hade svarat efter ett identiskt mönster, och att det skulle bero på slumpen bedömer UHR som osannolikt.

Endast svaren från de bäst presterande har granskats, så hur utbrett fusket egentligen var finns det inget svar på.

– Det är den här nivån vi har kunnat rikta in oss på, alltså poäng som behövs för utbildningar med väldigt hög konkurrens, säger Tuula Kuosmanen.

UHR:s beslut är unikt. Fuskare har underkänts förr, men sannolikt aldrig i den här omfattningen och definitivt inte på grund av så sofistikerat fusk.

– För att bibehålla provets legitimitet måste vi visa att vi tar detta på yttersta allvar.

Andra chans

De underkända får ändå, av rättssäkerhetsskäl, möjlighet att göra ett omprov i december. De riskerar inte heller att bli polisanmälda.

– Enligt brottsbalken finns det ingen rubricering som detta kan falla in under. Därför kommer vi att införa att provskrivare ska försäkra på heder och samvete att de gör provet enligt alla regler som gäller. Då skulle vi kunna anmäla, säger Tuula Kuosmanen.

Däremot har provskrivare polisanmälts för urkundsförfalskning efter att ha undertecknat provet med annans namn.